Om de hoeveel tijd dak ontmossen

In ons artikel "Om de hoeveel jaar moet ik mijn dak ontmossen" gaven we reeds zicht op enkele kenmerken van je woning zelf die invloed hebben op mosgroei. In dit artikel leer je dat ook de ligging van je huis invloed heeft.

Ligt je woning aan de kust of in een havengebied?

De invloed van de zee ( brak water ) mag je niet onderschatten. De samenstelling van de lucht aan zee is volledig anders dan in het binnenland. Dit zorgt vooral voor meer algengroei en corrosie op je dak.

Ook de talrijke aanwezigheid van meeuwen en andere grote vogelsoorten zetten de toplaag van je dak zwaarder onder druk.

Waar regent het het meest in België

Spijtig voor wie er woont maar sommige regio's in België krijgen meer regen te verduren dan andere. Een woning aan de kust heeft enkele nadelen qua dakonderhoud maar heeft ook enkele voordelen: aan de kust regent het namelijk minder dan elders in het land.

Met een gemiddelde van 650 liter per jaar is de kust veruit de droogste regio. Op afstand gevolgd door het Meetjesland, het Land van Waas en de Antwerpse Noorderkempen.

Woon je in de Ardennen of aangrenzende gebieden zoals de Hoge Venen, dan heb je meer kans om een bui over je dak te krijgen.

Moraal van het regenverhaal: Een groter aantal regendagen en een hoge luchtvochtigheid bevordert mosgroei.

Temperatuur: warme dagen

Mos kan niet tegen extreme hitte. Een gematigd klimaat zoals de kust is in dat opzicht benadeeld qua mosvorming ten opzichte van bijvoorbeeld plaatsen in Limburg waar de minimum- en maximumtemperaturen verder uit elkaar liggen.

Temperatuur: vorstdagen

Gebieden met grote temperatuurverschillen hebben meer vorstdagen die de kans op beschadiging van je dak door mosvorming vergroten.

Eindconclusie

Elke regio heeft zowel goede als slechte kaarten in de hand. Meer regen maar minder vorstdagen of net omgekeerd. Het is best om geen enkel risico te nemen en dus niet te lang te wachten met ontmossen.

Je ontmosser zal je door zijn ervaring perfect kunnen vertellen om de hoeveel jaar je best je dak opnieuw laat behandelen. Vertrouw je zijn oordeel niet volledig? Kijk dan zelf hoelang je dak zonder behandeling kan en hoe snel het mos en de groenaanslag terug zichtbaar worden.

Offerte dak ontmossen aanvragen